top of page
BVAddolorata.jpg

Comunità slovena

V župniji Žalostne Matere božje so slovenski verniki vključeni že od '50 let dalje, saj so službo božjo, namenjeno slovenskim vernikom, že od nastanka župnije vodili številni duhovniki, veliko let pa tudi gospod Vittorio Antollovich. Poleg tega je bila pri sv. Ani tudi slovenska šola, tako da so otroci takrat bolj redno obiskovali sv. mašo. Ko pa je bila slovenska šola ukinjena, je tudi slovenska verska skupnost številčno močno upadla. Še vedno pa je ostala prisotna v župniji predvsem s pevsko dejavnostjo, in to predvsem po zaslugi gospoda Dušana Jakomina, ki je s svojim prihodom v '90 letih ponovno zbral številne slovenske vernike ter okrepil pevsko delovanje. Danes je ta slovenska skupnost, čeprav precej okrnjena, še vedno prisotna v župniji in redno sodeluje pri slovenski sv. maši ter po svojih močeh pomaga pri župnijskih dejavnostih.

Nella parrocchia Beata Vergine Addolorata la comunità slovena è presente già dagli anni '50, poichè tutte le funzioni religiose venivano celebrate dai sacerdoti, di solito insegnanti di religione nella vicina scuola slovena, e per molti anni pure da padre Vittorio Antollovich. La numerosa presenza dei ragazzi e delle famiglie era allora dovuta dalla vicinanza della scuola slovena.

Col tempo, negli anni '80, causa progressiva diminuzione del numero degli alunni e, di conseguenza, di chiusura della scuola, è diminuita anche la presenza alle funzioni religiose. La comunità però è rimasta sempre attiva, soprattutto negli anni '90, quando don Dušan Jakomin ha accolto intorno a sè numerosi fedeli aumentando in particolare l'attività corale.

Oggi, anche se numericamente ridotta, la comunità slovena è ancora sempre presente, partecipa alla Messa slovena e, secondo le proprie forze, collabora alle attività parrocchiali.

Comunità slovena: Info
bottom of page